פרשת כי תצא

פרשת שבוע

פרשת כי תצא עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=6MUL2HzdLjg פרשת כי תצא בלי תרגום הפטרת מטות

פרשת שופטים

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=p2F3iDb3mPw פרשת שופטים עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=qIjswdffNK8 פרשת שופטים בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=zUBW3IqV00Q&t=11s הפטרת שופטים

פרשת ראה

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=KBGPakYjw50 פרשת ראה עם תרגום -חלק א' https://www.youtube.com/watch?v=ydlAlIVSIMs פרשת ראה עם תרגום -חלק ב' https://www.youtube.com/watch?v=_JD-XlOr4CY פרשת ראה בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=16ym0QC2bCo הפטרת מטות

פרשת עקב

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=hbLsrgXmtnw פרשת עקב עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=HPhpTMDU1s8 פרשת עקב בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=lAo2qd3s0KY הפטרת מטות

פרשת דברים

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=BJ1Hgl2djLs פרשת דברים עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=NNiR7LnMa9E פרשת דברים בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=_obUToXQOIQ הפטרת דברים

פרשת ואתחנן

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=zggaBr2PYu0 פרשת ואתחנן עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=TDb5s9LVlIA פרשת ואתחנן בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=b6HPFSpVMao הפטרת ואתחנן

פרשת מסעי

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=UtVF-k7slLo&t=14s פרשת מסעי עם תרגום פרשת מסעי בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=3IWW8_kfX-Q&t=3s הפטרת מסעי

פרשת מטות

פרשת שבוע

פרשת מטות עם תרגום פרשת מטות בלי תרגום הפטרת מטות

פרשת שלח

פרשת שבוע

התוכן יעודכן בקרוב בעז"ה חזרה לדף הבית