פרשת מסעי

פרשת שבוע

https://www.youtube.cohttps://www.youtube.com/watch?v=UtVF-k7slLo&t=14sm/watch?v=-apOSnQ8r4w פרשת מסעי עם תרגום פרשת מסעי בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=3IWW8_kfX-Q הפטרת מסעי