פרשת מסעי

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=UtVF-k7slLo&t=14s פרשת מסעי עם תרגום פרשת מסעי בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=3IWW8_kfX-Q&t=3s הפטרת מסעי

פרשת מטות

פרשת שבוע

פרשת מטות עם תרגום פרשת מטות בלי תרגום הפטרת מטות