פרשת ואתחנן

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=zggaBr2PYu0 פרשת ואתחנן עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=TDb5s9LVlIA פרשת ואתחנן בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=b6HPFSpVMao הפטרת ואתחנן