פרשת שופטים

פרשת שבוע

https://www.youtube.com/watch?v=p2F3iDb3mPw פרשת שופטים עם תרגום https://www.youtube.com/watch?v=qIjswdffNK8 פרשת שופטים בלי תרגום https://www.youtube.com/watch?v=zUBW3IqV00Q&t=11s הפטרת שופטים